Машинство и
 информационе
технологијеПрофесори

Универзитет у Београду
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Србија

Шеф модула МИТ
др Часлав Б. Митровић, ванредни професор
cmitrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

Наставници и сарадници
др Златко И. Петровић, редовни професор
zpetrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-345

др Божидар Б. Росић, редовни професор
brosic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-272

др Никола Ј. Дондур, редовни професор
ndondur@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-374

др Слободан Љ.Радојевић, редовни професор
sradojevic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-402

др Александар Ч. Бенгин, ванредни професор
abengin@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

др Зорица А. Вељковић, доцент
zveljkovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-318

др Горан М. Лазовић, доцент
glazovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-333

др Живана Б. Јаковљевић, доцент
zjakovljevic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-333

др Горан С. Воротовић, научни сарадник
gvorotovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-214

Милош Б. Јанузовић


>