Машинство и
 информационе
технологијеПредмети катедре

Основне академске студије

WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Инжењерске комуникације
Завршни предмет - Информациона интеграција пословних функција
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Пројектовање база података
Инжењерске комуникације
Информациона интеграција пословних функција
Основе WEB пројектовања
Софтверско инжењерство
Стручна пракса Б - МИТ

Дипломске академске студије

C/C++
Алгоритми и структуре података
Пројектовање инжењерског софтвера
Објектно оријентисана парадигма
Програмабилни системи управљања
Методи оптимизације
Ексквизиција података у машинству
Информациона интеграција пословних функција 2
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Рачунарске мреже
Стручна пракса М - МИТ

Докторске студије

Виши курс математике
Теорија израчунљивости
Нумеричке методе
Посебни алгоритми мехатронике
Дигитална форензика
ОМНИР и комуникација
Оперативни системи мехатронике
Рачунарско модерлирање у машинству

>