Часова
недељно
1. година 2. година
I II III IV
1

C/C++

Алгоритми и структуре података

Пројектовање инжењерског софтвера

Стручна пракса М - МИТ

Страни стручни језик (факултативни предмет)

2
3
4
5
6

Објектно оријентисана парадигма

Програмабилни системи управљања

Методи оптимизације

Дипломски рад

7
8
9
10
11

Механика М

Механика флуида М

Ексквизиција података у машинству

Нумеричке методе прорачуна континуалних средина

12
13
14
15
16

Мехатроника

Термодинамика М


Дистрибуирани системи у машинству

Електроника

Инжењерство система


Инфромациона интеграција пословних функција 2

Пројектовање организације

Хибридни технички систем

17
18
19
20
21


Пројектовање дигиталних система

Рачунарске мреже

Теорија комплексних функција

Математика М


Статистичка обрада података у машинству

Компјутерска симулација у аутоматизацији производње

Мултифазна струјања


Вредновање пројеката у области информационих технологија

Експертни системи

Нумеричка механика флуида

22
23
24
25