Mašinstvo i
Informacione
Tehnologije

Tolerancije slobodnih mera

Slobodne mere su one dimenzije na crtežima za koje se ne propisuje tolerancija, to jest, tolerancije se podrazumevaju, ali se ne upisuju na kotama. Veličine dozvoljenih odstupanja slobodnih dužinskih mera propisuju se zavisno od načina izrade. U tabeli je dat primer ovih tolerancija za mašinske delove koji se obrađuju rezanjem.

Slika 1.2
Uticaj stepena tolerancije na veličinu tolerancijskog poljaOznaka Opis od 0.50 do 3.00 iznad 3.00 do 6.00 iznad 6.00 do 30.00 iznad 30.00 do 120.00
f fina 0.05 0.05 0.10 0.15
m srednja 0.10 0.10 0.20 0.30
c gruba 0.20 0.30 0.50 0.80
v vrlo gruba - 0.50 1.00 1.50

Tabela 1.1 - Dozvoljena odstupanja slobodnih mera prema ISO 2768-1


Tolerancije naleganja

Naleganje je odnos delova istih nazivnih mera od kojih je jedna spoljna, a druga unutrašnja. Naleganja mogu biti labava, čvrsta i neizvesna. Labavo naleganje se ostvaruje između delova kod kojih je stvarna mera otvora veća od stvarne mere čepa. Kod njega je moguć samo zazor,koji se označava sa:

Zs=Ds-Ds=E-e

gde se razlikuje maksimalni zazor:

Zg=Dg-dd=ES-ei

i minimalni zazor:

Zd=Dd-dg=EI-es

Područje dopuštene varijacije zazora je tolerancija naleganja:

Tn=Zg-Zd=T+t

Čvrsto naleganje se ostvaruje nasilnim utiskivanjem čepa u otvor. Stvarni prečnik otvora je manji od stvarnog prečnika čepa. Kod njega je moguć samo preklop, koji se označava sa:

Ps=Ds-ds=E-e

gde razlikujemo maksimalni preklop:

Pg=Dd-dg=EI-es

i minimalni preklop:

Pd=Dg-dd=ES-ei

Područje dozvoljene varijacije preklopa je tolerancija naleganja:

Tn=Pg-Pd=T+t

Neizvesno naleganje je naleganje sa malim zazorom ili preklopom. Najveći mogući zazor odgovara spoju najvećeg otvora i najmanjeg čepa:

Zg=Dg-dd=ES-ei

a najveći preklop nastaje sklapanjem najmanjeg otvora sa najvećim čepom:

Pg=Dd-dg=EI-es

Dijagram zazora i preklopa obuhvata nultu osu, a tolerancija naleganja je:

Tn=Zg-Pg=T+t

Takođe, postoje dva sistema naleganja: SZTUM- sistem zajedničke tolerancije unutrašnjih mera(prečnici otvora su sa tolerancijskim poljem H) i SZTSM-sistem zajedničke tolerancije spoljašnjih mera (prečnici čepova su sa tolerancijskim poljem h).

Slika 1.3